Co děláme, naše poslání

Podnikové vzdělávání

Nyní se zabýváme vzdělávácími kurzy v rámci programu "Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců - POVEZ II", který realizují Úřady práce ČR. Vzhledem ke zkušenostem s dotačními tituly a žádostmi Vám rádi pomůžeme při zpracování. Využijte možností proplacení nákladů na školení včetně nákladů na mzdy pracovníků a neváhejte se na nás obrátit s dotazy a realizací odborných školení.  

 

Rekvalifikace pro jednotlivce

Připravujeme rekvalifikační vzdělávací kurzy v žádaných strojírenských oborech. Získejte uplatnění v podnicích Liberecka s nadstandartním platovým ohodnocením. První kurz je plánován na červen/červenec 2016. Vyberte si obor rekvalifikace z naší nabídky a přihlaste se po telefonu nebo e-mailu. Uchazeči a zájemci z Úřadu práce mohou získat proplacení nákladů na celý kurz.

 

Vize

Chceme být multioborovým a vícegeneračním vzdělávacím centrem, které poskytuje (1) vzdělávání, (2) sociální podporu a (3) výzkumné služby. V rámci činnosti vzdělávání chceme zajistit kvalitní celoživotní vzdělávání těm, kteří mají zájem a tak, aby přineslo lepší uplatnění osob na pracovním trhu a zajistilo kvalifikovanou pracovní sílu firmám. Chceme být organizací, která podporuje zájem a atraktivitu technického vzdělávání u dospělých i dětí, žáků i studentů, propojuje technické vzdělávání s uměleckých a tím posiluje kreativní myšlení. V rámci naší druhé činnosti, chceme podporovat, vymýšlet a využívat nové nápady vzdělávání k dlouhodobé uplatnitelnosti osob, žáků, studentů na trhu práce a setrvání osob ve zvýšeném věku na pracovním místě i ve společnosti. V rámci třetí podpůrné činnosti zaměřené na výzkumná šetření chceme provádět výzkumné studie a analýzy, abychom zajistili dlouhodobý a udržitelný směr ve vzdělávání, sociální oblasti a kooperací se studenty vysokých škol podporovali přenos znalostí mezi vědecko-výzkumnými pracovišti a praxí. 

 

Poslání

Našim posláním je poskytovat odborné celoživotní vzdělávání pracovníkům a nezaměstnaným osobám, zvyšovat úroveň vzdělanosti lidí s nízkým vzděláním, vytvářet kvalifikovanou pracovní sílu pro podniky a firmy formou technického i netechnického vzdělávání a poskytovat podnikům a firmám kvalitní vzdělávací aktivity s inovativním obsahem.